e-book

จากประสบการณ์ในการบรรยายเกี่ยวกับ e-Learning เราได้รวบรวมเอกสารต่าง ๆ ทั้งที่เป็นเอกสารคู่มือ และ สไลด์ Power point นำมาทำเป็น e-book ในรูปแบบสวยงามเปิดได้แบบมีแอนิเมชั่นแบบหนังสือจริง

 

                                        

 ติดตามเล่มอื่น ๆ .....คลิก.....