/home/itedonl1/domains/itedonline.com/public_html/itedlib
Linux ns111.hostinglotus.net 4.18.0-477.27.2.el8_8.x86_64 #1 SMP Fri Sep 29 08:21:01 EDT 2023 x86_64

e-book

จากประสบการณ์ในการบรรยายเกี่ยวกับ e-Learning เราได้รวบรวมเอกสารต่าง ๆ ทั้งที่เป็นเอกสารคู่มือ และ สไลด์ Power point นำมาทำเป็น e-book ในรูปแบบสวยงามเปิดได้แบบมีแอนิเมชั่นแบบหนังสือจริง

 

                                        

 ติดตามเล่มอื่น ๆ .....คลิก.....