*-*

 

1. การบังคับลิ้น

2. ลูกสูบ 

 

3. ห้องเผาไหม้เครื่องยนต์ดีเซล

 

 4. เครื่องยนต์โรตารี่

 

5. ลักษณะของการกัดกร่อน

 

 

 6. การกัดกร่อน

 

 

 7. ชนิดของเครื่องกลึง

 

 

8. การถลุงแร่อลูมิเนียม

 

 

9. โครงสร้างของคาร์บอนในเหล็ก

 

 

10. งานรีดเหล็ก