/home/itedonl1/domains/itedonline.com/public_html/itedlib
Linux ns111.hostinglotus.net 4.18.0-477.27.2.el8_8.x86_64 #1 SMP Fri Sep 29 08:21:01 EDT 2023 x86_64

*-*

 

1. การบังคับลิ้น

2. ลูกสูบ 

 

3. ห้องเผาไหม้เครื่องยนต์ดีเซล

 

 4. เครื่องยนต์โรตารี่

 

5. ลักษณะของการกัดกร่อน

 

 

 6. การกัดกร่อน

 

 

 7. ชนิดของเครื่องกลึง

 

 

8. การถลุงแร่อลูมิเนียม

 

 

9. โครงสร้างของคาร์บอนในเหล็ก

 

 

10. งานรีดเหล็ก