- บทเรียน E-Learning

- วิดีโอสื่อการเรียนการสอน

- PowerPoint

- วารสารอิเล็กทรอนิกส์

- สื่อในโครงการมูลนิธิศึกษาทางไกล