e-book

จากประสบการณ์ในการบรรยายเกี่ยวกับ e-Learning เราได้รวบรวมเอกสารต่าง ๆ ทั้งที่เป็นเอกสารคู่มือ และ สไลด์ Power point นำมาทำเป็น e-book ในรูปแบบสวยงามเปิดได้แบบมีแอนิเชั่นแบบหนังสือจริง