การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและสานเสวนาฯ จังหวัดชลบุรี

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและสานเสวนา เพื่อสร้างความเข้าใจในเกณฑ์และตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่สอดคล้องตามเกณฑ์ของโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเจปาร์ค และเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ ชลบุรี

 

Free Lightbox Gallery