การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและสานเสวนาฯ จังหวัด ฉะเชิงเทรา

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและสานเสวนา เพื่อสร้างความเข้าใจในเกณฑ์และตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่สอดคล้องตามเกณฑ์ของโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมซันธารา ฉะเชิงเทรา

 

Free Lightbox Gallery