การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและสานเสวนาฯ จังหวัดระยอง

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและสานเสวนา เพื่อสร้างความเข้าใจในเกณฑ์และตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่สอดคล้องตามเกณฑ์ของโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง ห้องเกษรา 1

 

Free Lightbox Gallery