การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและสานเสวนา จังหวัดสมุทรปราการ

การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและสานเสวนา เพื่อสร้างความเข้าใจในเกณฑ์และตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่สอดคล้องตามเกณฑ์ของโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ เดอะคัลเลอร์ ลีฟวิ่ง จังหวัดสมุทรปราการ

 

Free Lightbox Gallery