Site news

 
 
Picture of Admin User
ยินดีต้อนรับ
by Admin User - Monday, 25 August 2014, 10:28 AM
 

สวัสดีทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.itedonline.com ซึ่งเว็บนี้ท่านสามารถใช้งานหรือเรียกดูสื่อการเรียนการสอนได้ โดยท่่านสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าดูสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ได้ทันทีที่ มีการยืนยันอีเมล์สำเร็จ