เข้าสู่ระบบ

เว็บบราวเซอร์ที่คุณใช้ต้องอนุญาตให้รับ cookiesช่วยเหลือ เว็บบราวเซอร์ที่คุณใช้ต้องอนุญาตให้รับ cookies
บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมได้เฉพาะรายวิชาที่มี สัญลักษณ์หน้าคนติดอยู่ นั่นคือ อนุญาตให้บุคคลทั่วไปเข้าศึกษาได้ นอกนั้น สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

คุณเข้ามาที่นี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะ

เงื่อนไขการเข้าใช้งานระบบอีเลิร์นนิ่ง ITED’s eLearning
1. เข้าหน้าสมัครเป็นสมาชิก (New Account) และใส่ข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน
2. จากนั้นระบบจะส่งอีเมล์ให้ท่านตามที่ได้ลงทะเบียนไว้
3. เปิดอีเมล์ และทำการกดลิงค์เพื่อยืนยันการใช้งานระบบ (ถ้าติดต่อครั้งแรกอีเมล์อาจอยู่ในอีเมล์ขยะ หรือ Junk mail)
4. หลังจากนั้นท่านสามารถเลือกเข้าบทเรียนที่ท่านต้องการได้
5. เมื่อเลือกบทเรียนที่ท่านต้องการแล้วท่านจะต้องลงทะเบียนตัวท่านเข้าสู่บทเรียน enrolment key
6. ถ้าท่านไม่สามารถเข้าบทเรียน หรือใช้งานระบบได้กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ (pakasa5@hotmail.com)