Skip site news

Site news

รูปภาพของAdmin User
พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี 2560
โดย Admin User - พุธ, 18 ตุลาคม 2017, 11:08AM
 

คณะผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้าร่วมงานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมีศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(6 คำ)
 
รูปภาพของAdmin User
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานระบบ e-Learning ฯลฯ ณ โรงเรียนพญาไท
โดย Admin User - พุธ, 11 ตุลาคม 2017, 5:04PM
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานระบบ e-Learning ด้วยระบบ Moodle การสร้างสื่อการเรียน และการสอนรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงเรียนพญาไท ...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(8 คำ)
 

Skip รายวิชาทั้งหมด

รายวิชาทั้งหมด