วิดีโอสื่อที่น่าสนใจ
คัดสรรวิดีโอจาก youtube มานำเสนอให้ท่านได้ชมกันอย่างจุใจ
E-Magazine
นิตยสาร online มากมี บทความสาระน่ารู้ คลิกอ่านได้ทันที
กิจกรรม ITEDLIB
กิจกรรมเพื่อสังคม บริจาคหนังสือให้กับชุมชน

บริการยืม-คืน

สมาชิกสามารถใช้บริการยืม-คืนได้ตามระเบียบของศูนย์บริภัณฑ์การศึกษาและห้องสมุด

 

ขั้นตอนการยืมหนังสือ

1. ผู้ใช้บริการนำตัวเล่มหนังสือที่ยืมมาที่เคาร์เตอร์บริการ

2. ผู้ใช้บริการเขียนชื่อลงบนบัตรผู้ยืมที่อยู่ท้ายเล่มหนังสือ

3. ผู้ใช้บริการเขียนเลขทะเบียนหนังสือลงบนบัตรสมาชิกห้องสมุด

4. เจ้าหน้าที่ห้องสมุดตรวจสอบความถูกต้องว่าเลขที่เขียนตรงกับตัวเล่มหนังสือที่ยืม

5. เจ้าหน้าที่ห้องสมุดประทับตราวันกำหนดส่งที่บัตรกำหนดส่งที่ท้ายเล่มหนังสือและบัตรสมาชิกผู้ใช้บริการ

6. เจ้าหน้าที่ห้องสมุดลงบันทึกสถิติการยืมในแบบฟอร์มบันทึกสถิติของห้องสมุด

 

ขั้นตอนการคืนหนังสือ

1. รับแจ้งการคืน ผู้ใช้บริการนำตัวเล่มมาส่งที่เคาร์เตอร์บริการ

2. เจ้าหน้าที่ห้องสมุดตรวจสอบหนังสือที่คืนกับบัตรสมาชิกให้หมายเลขทะเบียนหนังสือตรงกัน

3. เจ้าหน้าที่ห้องสมุดประทับตราวันที่คืนที่ตัวเล่มหนังสือและประทับตราวันที่คืนบนบัตรสมาชิกผู้ใช้บริการ

4. ค้นหาบัตรผู้ยืมของหนังสือและประทับตราวันที่คืนลงบนบัตรผู้ยืมและนำหนังสือเก็บในที่พักรอการจัดเก็บขึ้นชั้นต่อไป

5. เจ้าหน้าที่ห้องสมุดลงบันทึกสถิติการคืนในแบบฟอร์มบันทึกสถิติของห้องสมุด