วิดีโอสื่อที่น่าสนใจ
คัดสรรวิดีโอจาก youtube มานำเสนอให้ท่านได้ชมกันอย่างจุใจ
E-Magazine
นิตยสาร online มากมี บทความสาระน่ารู้ คลิกอ่านได้ทันที
กิจกรรม ITEDLIB
กิจกรรมเพื่อสังคม บริจาคหนังสือให้กับชุมชน

หนังสือด้านสื่อการเรียนการสอน

ห้องสมุดเรามีหนังสือด้านสื่อการเรียนการสอนมากมาย ซึ่งเน้นด้านอาชีวศึกษา เทคนิคศึกษา

ิหนังสือ

ITEDLIB มีหนังสือที่ให้บริการ อาทิ เช่น

- หนังสือการออกแบบสื่อ e-Learning

- โปรแกรมออกแบบสื่อมัลติมีเดีย

- ทฤษฎีการออกแบบสื่อการเรียนการสอน

- หนังสือช่างสาขา เครื่องยนต์ เครื่องกล ไฟฟ้า โยธา คหกรรม ฯลฯ