ค้นหางานวิจัย

BACK TO TOP > 2553

2553

Cover of การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บสื่อต้นแบบด้วยเทคโนโลยี  RFID

การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บสื่อต้นแบบด้วยเทคโนโลยี RFID

  / 0
Year: 2553
Hits 429
Tags: 2553  
Cover of การออกแบบและหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองในรูปแบบของสื่อมัลติมีเดีย วิชา งานฝึกฝีมือเบื้องต้นสำหรับช่างอุตสาหกรรม โมดูล  งานตะไบ

การออกแบบและหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองในรูปแบบของสื่อมัลติมีเดีย วิชา งานฝึกฝีมือเบื้องต้นสำหรับช่างอุตสาหกรรม โมดูล งานตะไบ

 5 / 1
Year: 2553
Hits 666
Tags: 2553  
Cover of การออกแบบและหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองในรูปแบบของสื่อมัลติมีเดีย วิชา งานฝึกฝีมือเบื้องต้นสำหรับช่างอุตสาหกรรม โมดูล : งานเครื่องมือช่างพื้นฐาน

การออกแบบและหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองในรูปแบบของสื่อมัลติมีเดีย วิชา งานฝึกฝีมือเบื้องต้นสำหรับช่างอุตสาหกรรม โมดูล : งานเครื่องมือช่างพื้นฐาน

 5 / 1
Year: 2553
Hits 607
Tags: 2553  
Cover of ศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าขนส่งมวลชนและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในประเทศไทย ระยะที่2

ศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าขนส่งมวลชนและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในประเทศไทย ระยะที่2

 5 / 1
Year: 2553
Hits 467
Tags: 2553