จากสไลด์ไร้ค่านำมาสแกนเป็นไฟล์ภาพความละเอียดสูง เพื่อนำไปใช้ในงานออกแบบสื่อการเรียนการสอน

หรือทำเป็น PowerPoint ได้ต่อไป